Cievna ambulancia Dolný Kubín, Poliklinika MEDICENTRUM (1. poschodie) Odbojárov 1959/15, 026 01 Dolný Kubín
2
1. Komplexné cievne vyšetrenia
...........................................
2
2. Dispenzárna starostlivosť o angiologických pacientov
2
3. Sonografické vyšetrenia tepien a žíl dolných a horných končatín
...........................................................
2
4. Sonografické vyšetrenia tepien a žíl krku
...........................................................
2
5. Sonografické vyšetrenie brušnej aorty
...........................................................
2
6. Vyšetrenie ABI (členkovo-ramenného indexu)
2
7. Vyšetrenia EKG
2
8. Laboratórne vyšetrenia
...........................................................
2
9. Preventívne vyšetrenia
...........................................................